Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa tarkoituksena on vaikuttaa perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan niin että vuorovaikutussuhteet muuttuisivat myönteisemmiksi. Siinä voidaan soveltaa useita erilaisia menetelmiä ja näkökulmia perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jos perheessä on kriisi, tärkeintä on ensin keskittyä vakauttamaan tilannetta niin että kaikkien turvallisuuden tunne lisääntyy. Kriisin kautta löydämme selviytymiskeinomme. Elämänarvot voivat kirkastua ja jatkossa on käytössä jopa aiempaa parempia selviytymiskeinoja. Kun kriisi on takana päin, on mahdollista työskennellä monenlaisten teemojen parissa, joiden käsittely on perheenjäsenten mielestä tarpeellista. Vakauttavaa työskentelyä voidaan käyttää jatkossakin missä tahansa vaiheessa, kun se tuntuu tarpeelliselta.

Erilaisissa elämäntilanteissa ulkopuolinen keskusteluapu voi auttaa perheitä pysymään toimivina ja edistää selviytymistä. Perhettä voidaan tukea sopeutumaan eri elämänvaiheisiin tai uuteen tilanteeseen, kun joku läheisistä esimerkiksi elää voimakkaasti murrosikää, sairastuu vakavasti, kokee tapaturman, joutuu onnettomuuteen tai joutuu pois perheestä. Läheisen kuolemaa on saatava surra yhdessä.

Perhepsykoterapiassa voidaan käsitellä perheen vuorovaikutusta ja ongelmia sekä etsiä niihin erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena on muutos parempaan, niin että kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olo – ja mahdollisuus kehittyä parhaaksi itsekseen. Perhepsykoterapian avulla voidaan vahvistaa perheresilienssiä - perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä pystyvyyttä selviytyä erilaisista elämänhaasteista.

Perheissä on voimaa!

Perheitä on monenlaisia ja kaikilla on oikeus saada tukea ja apua sitä tarvitessaan. Perhe voi olla esim. uus-, adoptio-, sijais- tai apilaperhe. Jollakulla voi olla kaksi tai kolmekin perhettä.

Lapsiperheiden vanhempia tuetaan toimimaan lastensa parhaaksi, niin että lasten kasvuympäristö on turvallinen ja psyykkisesti kannatteleva. Joskus myös aikuiset lapset haluavat selvitellä menneisyyttään vanhempiensa kanssa, tai esimerkiksi isovanhemmat tai muut läheiset voivat osallistua perhepsykoterapiaan. Perheterapiaa voi hyvin yhdistellä muihin hoitomuotoihin. Kela voi myöntää perhe- tai pariterapiaa myös yksilöpsykoterapian rinnalla.

Lue lisää perheterapiasta:

Mitä perheterapia on? « Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys (perheterapiayhdistys.fi)

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.