Perhepsykoterapia

Perheterapiassa tarkoituksena on vaikuttaa ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan. Siinä voidaan soveltaa useita erilaisia menetelmiä ja näkökulmia perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kun perheessä on kriisi, tärkeintä on ensin keskittyä vakauttamaan tilannetta niin että kaikkien turvallisuuden tunne lisääntyy. Kriisin kautta löydämme toimivat selviytymiskeinomme. Elämänarvot voivat kirkastua ja tiukan paikan tullen on uusia, hyviä selviytymiskeinoja käytössä. Kun kriisi on takana päin, on mahdollista työskennellä eri teemojen parissa.

Perheterapiassa voidaan käsitellä perheen vuorovaikutusta ja ongelmia sekä etsiä niihin erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena on muutos parempaan, niin että kaikilla olisi hyvä ja turvallinen olo – ja mahdollisuus kehittyä parhaaksi itsekseen. Perheterapian avulla voidaan vahvistaa perheresilienssiä - perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä pystyvyyttä selviytyä erilaisista elämänhaasteista.

Myös erilaisissa elämänvaiheissa ulkopuolinen keskusteluapu voi auttaa perheitä pysymään toimivina ja edistää selviytymistä elämän haasteista, huolista ja suruista. Perhettä voidaan tukea sopeutumaan eri elämänvaiheisiin tai uuteen tilanteeseen, kun joku läheisistä esimerkiksi sairastuu vakavasti, joutuu pois perheestä tai menehtyy.

Perheissä on voimaa!

Vanhempia tuetaan toimimaan lastensa parhaaksi, niin että lasten kasvuympäristö on turvallinen ja psyykkisesti kannatteleva. Perheterapiaa voi hyvin yhdistellä muihin hoitomuotoihin. Kela voi myöntää perhe- tai pariterapiaa myös yksilöpsykoterapian rinnalla.

Lue lisää perheterapiasta:

Japanilaista näkökulmaa perheterapiaan (Perheterapeutti 1-2020)

Eurooppalaisten perheterapeuttien kohtaamisia Tallinnassa (Perheterapeutti 2-2019)

Voimavaroja ja sinnikkyyttä - Perheresilienssin merkitys kriiseissä ja suruissa (2-2018)

Lämpimiä kohtaamisia Japanissa (2017)

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.