Paripsykoterapia

Pahimmassa parisuhdeongelmassa piilee mahdollisuus suurimpaan kasvuun. Paripsykoterapiassa käsitellään parisuhteen haasteita ja haavoittuvuuksia luottamuksellisesti ja turvallisesti. Siinä on mahdollista opetella ilmaisemaan itseään omien todellisten tunteiden ja tarpeiden pohjalta. Oppia luottamaan siihen, että tulee riittävästi kuulluksi ja nähdyksi – arvostetuksi ja rakastetuksi - omine tunteineen ja tarpeineen.

Vuorovaikutuksen, kommunikaation ja tunneilmaisun tarkastelu on paripsykoterapian keskiössä. Elämänarvoja ja aiempaa elämänhistoriaa käsitellään, jotta ymmärrys tämänhetkisestä tilanteesta kasvaisi ja syntyisi uusia näkökulmia. Tätä kautta voi opetella uudenlaista suhtautumista itseen ja toiseen. Tämä puolestaan voi auttaa paria rakentavampaan vuorovaikutukseen, parempaan tunneyhteyteen ja läheisyyteen.

Myös paripsykoterapiassa on erilaisia viitekehyksiä ja menetelmiä, joita käytän yhdistellen tilannearvion pohjalta. Monet voivat hyötyä melko lyhyistäkin hoitoprosesseista, jos tilanne ei ole päässyt liian haasteelliseksi. Muutostyöskentely vaatii motivaatiota ja yhteistä halua työskennellä parisuhteen parhaaksi. Hyödyn korjaat sinä kumppanisi kanssa. Muut mahdolliset perheenjäsenet hyötyvät välillisesti, kun tunneilmapiiri kotona kevenee.

Hoitoon kannattaa siis hakeutua ajoissa!

Paripsykoterapiaa voi käyttää myös eron harkinnassa sekä eron ja erovanhemmuuden työstämisessä. Kela myöntää pariterapiaa myös yksilöpsykoterapian rinnalla.

Lue lisää paripsykoterapiasta: Mitä pariterapia on? « Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys (perheterapiayhdistys.fi)

Paripsykoterapian vaikuttavuudesta: Pariterapian vaikuttavuus (duodecimlehti.fi)

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.