Paripsykoterapia

Pahimmassa parisuhdeongelmassa piilee mahdollisuus suurimpaan kasvuun. Pariterapiassa käsitellään pariskunnan haasteita ja haavoittuvuuksia luottamuksellisesti ja turvallisesti. Siinä on mahdollista opetella ilmaisemaan itseään omien todellisten tunteiden ja tarpeiden pohjalta. Oppia luottamaan siihen, että tulee riittävästi kuulluksi ja nähdyksi – arvostetuksi ja rakastetuksi - omine tunteineen ja tarpeineen.

Vuorovaikutuksen, kommunikaation ja tunneilmaisun tarkastelu on keskiössä. Elämänarvoja ja aiempaa elämänhistoriaa käsitellään, jotta ymmärrys tämänhetkisestä tilanteesta kasvaisi ja saisi uusia näkökulmia. Tätä kautta voi opetella uudenlaista suhtautumista itseen ja toiseen. Tämä puolestaan voi auttaa paria rakentavampaan vuorovaikutukseen, parempaan tunneyhteyteen ja läheisyyteen.

Myös paripsykoterapiassa on erilaisia viitekehyksiä ja menetelmiä, joita käytetään yhdistellen tilannearvion pohjalta. Monet voivat hyötyä melko lyhyistäkin hoitoprosesseista, jos tilanne ei ole päässyt liian haasteelliseksi. Aina voi oppia uutta itsen, kumppanin ja yhteiseksi parhaaksi.

Hoitoon kannattaa siis hakeutua ajoissa!

Paripsykoterapiaa voi käyttää myös eron harkinnassa, eron ja erovanhemmuuden työstämisessä.

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.