Koulutuspalvelut

Tarjoan koulutusta esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Vakava psyykkinen traumatisoituminen ja sen vaikutukset vanhemmuuteen
 • Vakauttava perheterapeuttinen työskentely
 • Lähisuhdeväkivalta traumana, seuraukset ja systeeminen hoitomalli
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö ja siitä toipuminen
 • Turvataitokasvastus
 • Surun kohtaaminen
 • Kulttuurisensitiivinen työskentely
 • Perheresilienssi – kuin voin auttaa ja vahvistaa sitä?
 • Perheterapeuttisen työtavan keskeiset käsitteet ja menetelmät, esim. sukupuu-työskentely
 • Työssä jaksaminen
 • Keholliset menetelmät traumatyössä ja työssäjaksamisessa
 • Dialogiset vuorovaikutustaidot,  erilaisiin mielenterveyshäiriöihin liittyvät teemat

Kongressit:

Terveyssosiaalityön päivät 2014, 2016 , 2021 (Tampere)

Asian Academy of Family Therapy: East Meets West 2017 (Japani, Tsukuba)

Kriisi – ja traumaterapiakonferenssi 2018 (Helsinki)

Perhetutkimuspäivät 2018 (Tampere)

Surukonferenssi 2018 (Tampere)

VI Valtakunnallinen perheterapiakonferenssi: Eläköön perhe 2019 (Helsinki, kaksi esitystä)

EFTA – SIPR 10th Conference of the European Family Therapy Association: Visible and invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy 2019 (Italia, Napoli)

Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäivät 2021

Sidonnaisuudet:

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen johtokunnan jäsen 2018 – (tiedottaja)

European Family Therapy Association NFTO:n toinen Suomen edustaja 2019-

Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistyksen puheenjohtaja 2019 -2022

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.