Koulutuspalvelut

Tarjoan koulutusta esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Vakava psyykkinen traumatisoituminen ja sen vaikutukset vanhemmuuteen
  • Vakauttava perheterapeuttinen työskentely
  • Lähisuhdeväkivalta traumana, seuraukset ja systeeminen hoitomalli
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö ja siitä toipuminen
  • Surun kohtaaminen
  • Perheresilienssi – kuin voin auttaa ja vahvistaa sitä?
  • Perheterapeuttisen työtavan keskeiset käsitteet ja menetelmät, esim. sukupuu-työskentely
  • Työssä jaksaminen
  • Keholliset menetelmät traumatyössä ja työssäjaksamisessa

Kongressit:

Terveyssosiaalityön päivät 2014, 2016 , 2021 (Tampere)

Asian Academy of Family Therapy: East Meets West 2017 (Japani, Tsukuba)

Kriisi – ja traumaterapiakonferenssi 2018 (Helsinki)

Perhetutkimuspäivät 2018 (Tampere)

Surukonferenssi 2018 (Tampere)

VI Valtakunnallinen perheterapiakonferenssi: Eläköön perhe 2019 (Helsinki, kaksi esitystä)

EFTA – SIPR 2019 10th Conference of the European Family Therapy Association: Visible and invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy (Italia, Napoli)

Sidonnaisuudet:

Suomen perheterapiayhdistyksen johtokunnan jäsen 2018 – (tiedottaja)

European Family Therapy Association NFTO:n toinen Suomen edustaja 2019-

Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistyksen puheenjohtaja 2019 -2021

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.