Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples  and clinical supervision services also in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perheterapeuttina ja työnohjaajana systeemisessä lastensuojelussa.

Perheterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on systeeminen ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Useita menetelmäkoulutuksia, esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022 (päättyy 06/22)

 

Valviran rekisterissä:

Psykoterapeutin pätevyys

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, perhe- ja pariterapia (perheterapia myös alle 16-vuotiaille)

Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus  

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams, Zoom, Whereby).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Tänään on kuolleiden lasten muistopäivä. Sydämemme ovat lapsen menettäneiden vanhempien, isovanhempien ja kaikkien kuolleen
lapsen läheisten luona. #Kuolleidenlastenmuistopäivä ...#lapsikuolemaperheet

Mietitkö mitä VII suomalaisessa perheterapiakongressissa 2022 tapahtuu? Tule kuulolle kun tieteellisen tmk:n Aarno Laitila & Ilpo Kuhlman, pääpuhujista Petra Nyman-Salonen & Mira ...Helimäki keskustelevat. Facebook-live!
#Perheterapia2022 #Läsnäolonvoimaa #Yhteisöresilienssi

Mielenterveyden palvelujärjestelmä oli tänään vahvasti esillä, kun eduskuntatalolla jonotettiin #terapiatakuun puolesta, ja pikkuparlamentissa keskusteltiin vakavien mielenterveyden ...häiriöiden hoidon ongelmakohdista erityisesti nuorilla. Olisiko aika laittaa järjestelmä kuntoon?

Syksyn paras, koskettavin musikaali: Come From Away! Miten pyyteettömästi ihmiset voivat auttaa toisiaan hädän hetkellä tulitpa mistä maailman kolkasta hyvänsä. Ohjaaja Samuel Harjanne: ..."Me selviämme, kun teemme hyviä asioita yhdessä".
@TTTeatteri

https://ttt-teatteri.fi/program/come-from-away/