Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Ammatillista kasvua ja työssäjaksamista voidaan puolestaan tukea työnohjauksessa.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin. Keskeistä on yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy (family and couple therapy) and clinical supervision services also in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perheterapeuttina ja työnohjaajana systeemisessä lastensuojelussa.

Perheterapeuttinen työote perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä työstä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on systeeminen ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät työskentelyprosessiin.

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Useita menetelmäkoulutuksia, esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen.

Vuonna 2021 kouluttaudun Työnohjauksen syventävässä koulutuksessa ja Sensomotorisen psykoterapian II-tason koulutuksessa.

Valviran rekisterissä:

Psykoterapeutin pätevyys

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana sekä psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja (perheterapia myös alle 16-vuotiaille).

Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.