Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples. Also clinical supervision services in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 25 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perhepsykoterapeuttina ja työnohjaajana systeemistä työotetta käyttävissä työryhmissä.

Psykoterapia perustuu keskusteluun. Se on psyykkistä työskentelyä, jonka tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääntyminen. Se tukee henkistä kasvua ja parantaa ihmisen valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Sitä käytetään elämänkriiseissä, mielenterveyden hoidossa ja itsensä kehittämisessä.

Perhepsykoterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit omakustanteisesti mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä sekä monikulttuurisista perheistä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on kaikkia kunnioittava ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

 

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.


Minulla on psykoterapeutin suojattu ammattinimike. Se tarkoittaa sitä, että olen terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on käynyt pitkän psykoterapiakoulutuksen oman peruskoulutukseni lisäksi.

Olen käynyt myös kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Koulutuksiin on kuulunut perhe- ja paripsykoterapiatyötä työnohjausta saaden sekä omat psykoterapiat.


 

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Menetelmäkoulutuksia esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022

2023 kouluttaudun Vakauttava pari – ja perheterapia -koulutuksessa

 

 

Valviran rekisterissä:

Valviran JulkiTerhikki (valvira.fi) rekisteristä voit tarkistaa tietoni ja kelpoisuuteni.

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana
Kuntoutuspsykoterapia | Kela

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja perhe-/pariterapiassa (perheterapia myös alle 16-vuotiaille).
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus | Kela

Kelan myöntämiin terapioihin voi saada matkakorvausta
Matkakorvaukset | Kela

Kela voi myöntää yksilöterapian rinnalle perhe- tai pariterapiaa (tekee erikseen perhe- tai pariterapiapäätöksen), jos asiakkaan tilanne on sellainen, että se edellyttää pidempikestoista työstämistä yhdessä perheen tai puolison kanssa. Tällöin perhe- tai pariterapian tarve tulee yksilöllisesti perustella kuntoutussuunnitelmassa/ lääkärinlausunnossa.

Terapioiden yhteenlaskettu käyntimäärä ei saa ylittää 80 kertaa vuodessa eikä 200 kertaa kolmessa vuodessa.

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams tai Zoom).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Miten mielenterveydenhoito tulisi järjestää uudella tavalla? Niin että ihmiset saisivat apua ajoissa nykyisillä resursseilla? Kuuntele tästä PsT Tomi Bergströmin ajatuksia, hän on tehnyt ...paljon tutkimusta asiasta.
https://areena.yle.fi/podcastit/1-66410630?fbclid=IwAR0xMRlJ0dhMcWPlXv5Y6D4PNfh0xhwwA9Ra1VqpkB5v44VMz987jsRfS_0&utm_source=facebook-share

Image for shared link
Ratkeaako mielenterveyssektorin kriisi aina vain resursseja lisäämällä? | Sari Valto | Yle Areena – podcastit

Terapeutit hukkuvat potilaisiin, psykiatrisilla osastoilla ei ole tilaa, psykiatreista ja psykologeista on julkisella puolella pulaa. Hoitoon...

areena.yle.fi

Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Lue tästä jutusta, miten voit olla avuksi, jos läheiselläsi on itsetuhoisia ajatuksia tai suunnitelmia. Tärkeintä on ettei ...ketään jätetä yksin silloin kun elämä näyttää synkimmän puolensa. Sekin on hetki, joka menee ohi, ei pysyvä olotila. Välitetään toisistamme, ollaan läsnä. Ei jätetä yksin.💕
Toki on tärkeää muistaa sekin, että kaikkea emme voi estää vaikka miten yrittäisimme, mutts pääasia että yritetään. Kerro läheisellesi että välität❣️
#Mitäkuuluu #Itsemurhienehkäisypäivä
Tällainen on suden hetki, jolloin ihminen saattaa tehdä itsemurhan – Näin tunnistat sen ja voit auttaa läheistäsi:

Image for shared link
Tällainen on suden hetki, jolloin ihminen saattaa tehdä itsemurhan – Näin tunnistat sen ja voit auttaa läheistäsi

Tuoreimmat itsemurhatilastot ovat vuodelta 2021. Silloin itsemurhan teki 747 suomalaista. Naiset yrittävät useammin itsemurhaa kuin miehet, mutta...

www.aamulehti.fi

Kiinnostavaa! Työterveysyhteistyö! Työhyvinvoinnin pitäisi olla yhteisöllinen asia eikä yksittäisen ihmisen vastuulla.

Linkkivinkki nuorille aikuisille, joita itseilmaisu taiteilun kautta kiinnostaa!

"Ihan mahtavaa tämä perheterapia! Kerron kyllä kaikille sijaisvanhemmille tästä!" totesi erään sijoitetun nuoren perheenjäsen tänään vastaanotolla. Ja mahtavaa se onkin, kun saa ...ymmärrystä ja apua niin että kotona pystyy tekemään asioita niin että nuorella olisi helpompi olla. Turvallisuudentunne kasvaa ja vanhempienkin huolet hälvenevät. #Perheterapia #Perheterapiaonpsykoterapiaa #Psykoterapia #Perhe #Perheidenpuolella

Tiimityötä tänä aamuna. On hienoa kun perheterapeuttina voi olla monessa mukana! Täällä pohditaan lastensuojelun asiakkaita perheterapeuttisista näkökulmista ja yritetään löytää ...toimivia tapoja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.