Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples  and clinical supervision services also in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perheterapeuttina ja työnohjaajana systeemisessä lastensuojelussa.

Perheterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on systeeminen ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Useita menetelmäkoulutuksia, esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022 (päättyy 06/22)

 

Valviran rekisterissä:

Psykoterapeutin pätevyys

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, perhe- ja pariterapia (perheterapia myös alle 16-vuotiaille)

Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus  

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams, Zoom, Whereby).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin paljon apua saatavilla. Tärkeämpää kuin avun määrä, on sen kohdistuminen asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Tapaamme ajatella ...palvelujärjestelmää pitäisi muuttaa systeemiseksi asiakkaita kuulevaksi. https://t.co/md8hQQzdX6

Syyskausi käynnistyy, ja nyt matkataan jo kovaa kyytiä kohti VII suomalaista perheterapiakongressia! Hyvinvointialueita rakennetaan kuumeisesti, ja niinpä kongressissakin keskustellaan siitä, ...miten lapsiperheiden palvelut järjestettäisiin lapsinäkökulma edellä! 1/2

Vanhemmuuteen mahtuu monenlaista. Riittää että yrittää parhaansa & pyytää apua muutenkin kuin viimeisessä hädässä. Välillä tarvitaan myös lepoa, taukoja ja virkistystä. ...#Sinäriität

@MaaretK 🥰

Systeemiteorian ja #perheterapia'n perusviisauksia: suhteissa oleminen ja niiden tutkiminen dialogissa; vuorovaikutuksessa. Tarvitsemme toisiamme. Näytetään se arvostuksen ja hyväksynnän ...keinoin. #Inhimillinenkohtaaminen #Suhteet #Dialogisuus

Ihminen määrittyy ja elää suhteiden kautta - synnymme suhteessa ja identiteettimme määrittyy suhteissa.

Vaikka yhteiskuntamme ohjaa yksilöllisyyteen, olemme todellisuudessa hyvin riippuvaisia suhteista - inhimillinen elämä muodostuu enemmän suhteista kuin kausaliteeteista.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtorikoksen tutkinta etenee. Poliisin verkkosivuilla voit käydä antamassa täydentävän lausuman, jos olet jo tehnyt rikosilmoituksen (senkin voi tehdä ...verkossa, ja 22000 henkilöä on tehnytkin). Tietosuojarikoksesta epäillään alle viittä henkilöä. Esitutkintamateriaali siirtyy syyttäjälle lokakuussa 2022.

Vastaamon tietomurtoa tutkitaan KRP:ssä yhä aktiivisesti, päätutkintalinja osoittaa Euroopan ulkopuolelle – "Sen kanssa on edetty ja sen kanssa tehdään edelleen töitä": https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000008955636.html?share=ec3174c40088eb754f31a2edea27cbc2

Image for shared link
Vastaamon tietomurtoa tutkitaan KRP:ssä yhä aktiivisesti, päätutkintalinja osoittaa Euroopan ulkopuolelle – "Sen kanssa on edetty ja sen kanssa tehdään edelleen töitä"

Työntekijöitä koskeva tutkinta siirtynee syyttäjälle syksyllä. Poliisi epäilee, että tietokannan viemiseen johti työntekijöiden törkeä...

www.aamulehti.fi

Perheterapeuttien vahvaa ammattitaitoa voi hyödyntää myös nuorten psykoterapiaan liittyvässä vanhempainohjauksessa. Hedelmällisiä prosesseja on syntynyt!
#Psykoterapia #Vanhempainohjaus ...#Perheterapia2022 #Perheterapeuttionpsykoterapeutti

Nuoren terapian rinnalla vanhempainohjaus tukee sekä nuorta itseään että vanhempia. Yhteisiä perheterapiakäyntejäkään ei saisi unohtaa. #perhevoimavarana https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008932516.html?share=c306ec7be030837aa2668bd38a328a2e