Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples. Also clinical supervision services in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 25 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perhepsykoterapeuttina ja työnohjaajana systeemistä työotetta käyttävissä työryhmissä.

Psykoterapia perustuu keskusteluun. Se on psyykkistä työskentelyä, jonka tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääntyminen. Se tukee henkistä kasvua ja parantaa ihmisen valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Sitä käytetään elämänkriiseissä, mielenterveyden hoidossa ja itsensä kehittämisessä.

Perhepsykoterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit omakustanteisesti mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä sekä monikulttuurisista perheistä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on kaikkia kunnioittava ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

 

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.


Minulla on psykoterapeutin suojattu ammattinimike. Se tarkoittaa sitä, että olen terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on käynyt pitkän psykoterapiakoulutuksen oman peruskoulutukseni lisäksi.

Olen käynyt myös kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Koulutuksiin on kuulunut perhe- ja paripsykoterapiatyötä työnohjausta saaden sekä omat psykoterapiat.


 

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Menetelmäkoulutuksia esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022

2023 kouluttaudun Vakauttava pari – ja perheterapia -koulutuksessa

 

 

Valviran rekisterissä:

Valviran JulkiTerhikki (valvira.fi) rekisteristä voit tarkistaa tietoni ja kelpoisuuteni.

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana
Kuntoutuspsykoterapia | Kela

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja perhe-/pariterapiassa (perheterapia myös alle 16-vuotiaille).
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus | Kela

Kelan myöntämiin terapioihin voi saada matkakorvausta
Matkakorvaukset | Kela

Kela voi myöntää yksilöterapian rinnalle perhe- tai pariterapiaa (tekee erikseen perhe- tai pariterapiapäätöksen), jos asiakkaan tilanne on sellainen, että se edellyttää pidempikestoista työstämistä yhdessä perheen tai puolison kanssa. Tällöin perhe- tai pariterapian tarve tulee yksilöllisesti perustella kuntoutussuunnitelmassa/ lääkärinlausunnossa.

Terapioiden yhteenlaskettu käyntimäärä ei saa ylittää 80 kertaa vuodessa eikä 200 kertaa kolmessa vuodessa.

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams tai Zoom).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Vanhempia ja lapsia - äitejä ja tyttäriä, isiä ja poikia on viime vuosina löytänyt minunkin vastaanotolleni selvittelemään solmuja ja tutkimaan, voisiko jonkinlainen sopu ja yhteisymmärrys ...löytyä aikuisiällä, kun lapsuuden perhesuhteet ovat joskus jumiutuneet tai menneet mutkikkaiksi. Huonoista väleistä aiheutuu kärsimystä, josta kaikki olisivat valmiita luopumaan. Onneksi usein on mahdollista löytää yhteinen sävel ja jonkinlainen sovinto, mutta sen eteen joutuu näkemään vaivaa ja kohtaamaan hankalia tunteita. Muutos on mahdollinen!

Image for shared link
Välit poikki aikuisen lapsen kanssa – Mistä kriisi johtuu ja mitä sille voi tehdä?

Perheenjäsenten väliset ongelmat eivät välttämättä näy ulkopuolisille. Jos huonoissa väleissä sinnittely vie voimat, voi olla paras ottaa...

www.etlehti.fi

M on mielenterveysomainen! Mielenterveysomainen voi olla kuka tahansa meistä, jonka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Tunnistetaan mielenterveysomaisten moninaisuus ja tuen tarve!
...
#VastuuVäärilläHarteilla #mielenterveysomaiset #finfami #eduskuntavaalit2023

#Perheterapiaa tulisi tarjota kaikille perheille, joissa joku sairastaa. Tukea, apua ja lohtua, tunteiden & asioiden käsittelyä, perheresilienssin vahvistamista. Sitä perheterapia voi olla. ...#eijätetäyksin

Arviolta joka neljäs alaikäinen elää perheessä, jossa vanhemmalla on #mielenterveys- ja päihdeongelmia. Mielenterveyden häiriöt ja tapa käsitellä asioita voivat siirtyä sukupolvelta toiselle, mutta ylisukupolvisuuden kierre on katkaistavissa.

#VastuuVäärilläHarteilla #finfami

"If we have a system of improvement that is directed at the parts, taken separately, you can be absolutely sure that the performance of the whole will not be improved. The performance of a ...system depends on how the parts fit, not how they act taken separately." -Russell Ackoff