Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples. Also clinical supervision services in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 25 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perhepsykoterapeuttina ja työnohjaajana systeemistä työotetta käyttävissä työryhmissä.

Psykoterapia perustuu keskusteluun. Se on psyykkistä työskentelyä, jonka tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääntyminen. Se tukee henkistä kasvua ja parantaa ihmisen valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Sitä käytetään elämänkriiseissä, mielenterveyden hoidossa ja itsensä kehittämisessä.

Perhepsykoterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit omakustanteisesti mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä sekä monikulttuurisista perheistä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on kaikkia kunnioittava ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

 

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.


Minulla on psykoterapeutin suojattu ammattinimike. Se tarkoittaa sitä, että olen terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on käynyt pitkän psykoterapiakoulutuksen oman peruskoulutukseni lisäksi.

Olen käynyt myös kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Koulutuksiin on kuulunut perhe- ja paripsykoterapiatyötä työnohjausta saaden sekä omat psykoterapiat.


 

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Menetelmäkoulutuksia esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022

Vakauttava pari – ja perheterapia -koulutus 2023

 

 

Valviran rekisterissä:

Valviran JulkiTerhikki (valvira.fi) rekisteristä voit tarkistaa tietoni ja kelpoisuuteni.

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana
Kuntoutuspsykoterapia | Kela

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja perhe-/pariterapiassa (perheterapia myös alle 16-vuotiaille).
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus | Kela

Kelan myöntämiin terapioihin voi saada matkakorvausta
Matkakorvaukset | Kela

Kela voi myöntää yksilöterapian rinnalle perhe- tai pariterapiaa (tekee erikseen perhe- tai pariterapiapäätöksen), jos asiakkaan tilanne on sellainen, että se edellyttää pidempikestoista työstämistä yhdessä perheen tai puolison kanssa. Tällöin perhe- tai pariterapian tarve tulee yksilöllisesti perustella kuntoutussuunnitelmassa/ lääkärinlausunnossa.

Terapioiden yhteenlaskettu käyntimäärä ei saa ylittää 80 kertaa vuodessa eikä 200 kertaa kolmessa vuodessa.

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Paripsykoterapiaan kannattaa hakeutua ajoissa:
...https://yle.fi/a/74-20081432?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR121RuTDURmRL_xXpl0igFftufYtxTTlGerHgQkwJWmzLDPXfxhGZy-nhY_aem_AQA5XkKFMEHao8QiFlfebxMMiEc8fFm2wu5IiziKuL4nYhFZUOfsEg2YUP-CVD1fLwrmXKmKSh5WIuwOixfYx8h-

Image for shared link
Oona, 31, ja Joona, 28, hakeutuivat pariterapiaan suhteen alkuvaiheessa, ja niin tekevät nyt monet muutkin nuoret parit

Asiantuntijan mukaan suhtautuminen terapiaan yleisesti on muuttunut. Yksilöterapiaan meneminen ei ole enää tabu, ja siksi kynnys siirtyä...

yle.fi

Heisssan!
Tässäpä ammattilaisille hyvä ja napakka koulutus tarjolla!

Tärkeä puheenvuoro Tiina Keskiseltä, joka on eläkkeellä oleva opettaja. Miten koulun aikuiset huomioisivat ja arvostaisivat oppilaiden erilaisia persoonia, lahjakkuutta ja taitoja? Kun emme ...kuitenkaan ole ihan samanlaisia, vaikka meitä yritettäisiinkin sovittaa samaan muottiin.

Koulu on oppilaidensa luonteiden erilaisuuden sietämisessä masentavan kankea – näitä neljää ominaisuutta arvostetaan:

Image for shared link
Sunnuntaivieras | Koulu on oppilaidensa luonteiden erilaisuuden sietämisessä masentavan kankea – näitä neljää ominaisuutta arvostetaan

Koulu on siitä ikävä paikka, että se kannustaa tasapäisyyteen, kirjoittaa Tiina Keskinen kolumnissaan.

www.aamulehti.fi

Tänään ja huomenna olen uutta oppimassa Paykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä. Tänä vuonna päivät järjestetään jo 20.kerran. On hienoa tavata tuttuja kolleegoita ja tutustua ...uusiin. Täällä on myös aina perhe- ja paripsykoterapian teemoja kiinnostavasti esillä! Itse olen mukana Tapio Ikosen ja Ilpo Kuhlmanin session demo-osuudessa - jännittävää nähdä, mitä siinä lähtee tapahtumaan - improvisaatiota kun ei voi harjoitella etukäteen.😀