Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples  and clinical supervision services also in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perheterapeuttina ja työnohjaajana systeemisessä lastensuojelussa.

Perheterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on systeeminen ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Useita menetelmäkoulutuksia, esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022 (päättyy 06/22)

 

Valviran rekisterissä:

Psykoterapeutin pätevyys

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, perhe- ja pariterapia (perheterapia myös alle 16-vuotiaille)

Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus  

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams, Zoom, Whereby).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Onneksi olkoon @onniwestlund, upea ja niin ansaittu juttu!

Nyt meni kutsu oikeaan osoitteeseen! Onnea @onniwestlund https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/10-vuotiaana-huostaanotettu-onni-westlund-sai-kutsun-linnan-juhliin-lastensuojelu-on-yhteiskunnan-kuumemittari-naista-asioista-ei-olla-oltu-tarpeeksi-kiinnostuneita/8583328

...ja tässä ketjussa ratkaisuehdotuksia laadukkaan ja turvallisen #Lastensuojelu'n takaamiseksi.

Tämä juttu kertoo todellisuudesta.
Tarvitsemmekin 1) lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan 2) toimivat ja oikea-aikaiset peruspalvelut 3) ennaltaehkäisevän otteen sosiaalihuoltoon 4) ennaltaehkäisevän ls-avohuollon 5) ja turvallisen sijaishuollon https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000009210257.html

Tärkeä ketju #Lastensuojelu ja #Väkivalta'-teemoista.

Lastensuojelussa tapahtuvasta väkivallasta on paljon näyttöä, mutta sen kitkemiseksi vain vähän tekoja. Päinvastoin, nyt ajetaan kovempia rangaistuksia, kuria ja rajoituksia näille lapsille.
Tilanne on sietämätön
Muutama nosto🧵
1/7
#lastensuojelu

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000009210257.html?share=6a46d52b12b177a3646e37219f811cf8

Kun heräät, tsekkaa tämä kuva!

Tämä havainnollistaa mm. sen, että mikäli minä en kykene omaa traumahistoriaani jakamaan kenenkään kanssa, se tulee muiden kanssakävijöideni ...taakkakertymäksi, joiden kanssa olen tekemisissä. Mietippä tätä.

Artikkeli nro. 2 julkaistiin tänään. Tutkimus osoittaa, että sosiaalinen vapaa-aika toimii mediaattorina nuoruusiän itse koettujen psyykkisten oireiden ja myöhemmän psykiatrisen sairastavuuden... välillä. Yhteisöllisyys on voimavara.