Ihminen kasvaa yhteydessä toiseen ihmiseen. Yhteyksiä voi muovata, korjata ja luoda uudelleen psykoterapian keinoin.

Yksilön, työparin, työryhmän ja -yhteisön ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan puolestaan tukea työnohjauksella. Se lisää hyvinvointia ja työn laatua.

Tärkein seikkailu on tutustua omaan itseen ja omiin reaktiotapoihin.  Psykoterapiassa keskeistä on  erilaisten elämänkokemusten käsittely sekä  yhteisen ymmärryksen etsiminen ja löytäminen oman itsen ja läheisten kanssa. Se lisää hyvinvointia.

Tule sellaisena kuin olet,
luodaan yhdessä uutta!

Psychotherapy for families and couples  and clinical supervision services also in English.

Psykoterapeutti Terhi Kotilainen - Tampere

Minulla on yli 20 vuoden kokemus ihmissuhdetyöstä, etenkin kriisi- ja traumatyöstä. Tarjoan perhe- ja paripsykoterapiaa sekä työnohjausta ja koulutusta. Monenlaiset perheet, parit ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi perhehoitajat ja hanketyöntekijät ovat kokeneet hyötyneensä työskentelystä kanssani.​ Toimin myös perheterapeuttina ja työnohjaajana systeemisessä lastensuojelussa.

Perheterapeuttinen työotteeni perustuu systeemiseen ajatteluun, voimavara- ja tunnekeskeisyyteen sekä narratiivisuuden oppeihin ja keholliseen tutkimiseen. Yhdistän traumaterapeuttista osaamista kiintymyssuhdeajatteluun. Myös yksilökäynnit mahdollisia. Pitkä kokemus maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa tehtävästä kulttuurisensitiivisestä työstä.

Työskentelytavassani keskeistä on avoin dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallinen työote, joka on systeeminen ja yhteistä ymmärrystä etsivä. Toiminnalliset menetelmät ja kehoilmaisun tutkiminen sisältyvät usein työskentelyprosessiin.

Terhi luo luottamuksellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin. Hän on tilaa antava, luonteva, empaattinen, sensitiivinen, ammatillisesti läpinäkyvä, vaihtoehtoja esittävä ja keskustelua eteenpäin vievä aktiivinen auttaja.

Koulutukset

Yhteiskuntatieteiden maisteri 1998

Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti 2007 (Valvira, Kela)

Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja 2017

Työnohjauksen syventävät opinnot, organisaatioanalyyttinen viitekehys 2021/Metanoia Instituutti

Useita menetelmäkoulutuksia, esim. MBSR (mindfulness based stress reduction, NET (narrative exposure therapy)

Sensomotorinen psykoterapia I-taso, traumojen hoitaminen 2018

Sensomotorinen psykoterapia II-taso, kiintymyssuhdetraumojen hoitaminen 2022 (päättyy 06/22)

 

Valviran rekisterissä:

Psykoterapeutin pätevyys

Kela-pätevyys:

Kuntoutuspsykoterapia perhe- ja pariterapiana

Lasten ja nuorten psykoterapioihin liittyvät vanhempain ohjaukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, perhe- ja pariterapia (perheterapia myös alle 16-vuotiaille)

Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus  

Työskentely on mahdollista myös suojatulla etäyhteydellä (Teams, Zoom, Whereby).

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.

Aurinkoista ja leppoisaa juhannusta kaikille! Ensi viikolla olen töissä ja tavoitettavissa maanantaina ja perjantaina. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne❣️☀️🍓🌸

Tärkeitä havaintoja nuorten & heidän perheidensä auttamisesta nuoren itsemurhayrityksen jälkeen. Lue koko ketju!

Puoli vuotta takana #itsemurhienehkäisykeskus ja KYSin nuorisopsykiatrian kokeilua yhteistyöstä itsemurhaa yrittäneen nuoren perheinterventiossa. On aika pohtia muutamia huomioita tästä työstä. Palaute on ollut yllättävänkin hyvää. Vanhemmat varsinkin tyytyväisiä.

Pari viisasta sanaa lähisuhdeväkivallasta ja sen hoitamisesta.

...https://www.mustread.fi/artikkelit/sosiaali-ja-terveydenhuollon-ammattilaisetkaan-eivat-aina-huomaa-lahisuhdevakivaltaa-ja-siksi-sen-havaitsemiseen-pitaa-panostaa/?fbclid=IwAR1eM4ObUoVwuH2j3LzBejMVERIF7fR8O6_cKvHbhTsdxP4yakn2luPW1po

Pakolaisia on tänä päivänä enemmän kuin koskaan, ja yli puolet heistä ovat lapsia. Tehdään yhdessä työtä niiden ihmisten oikeuksien eteen, jotka joutuvat jättämään kotinsa ...konfliktien, nälän tai sään ääri-ilmiöiden takia. Tarvittava muutos saavutetaan yhdessä.